Diabetes – blodsockervärde

Bakgrund

Jag har diabetes typ 2. Det betyder att jag förväntas sköta mig med kost och motion. Jag ska också hålla koll på blodsockervärdet. I början tog jag ett blodprov varje dag, men nu gör jag det var tredje dag. Det räcker för att hålla koll tycker jag.

Logga blodsockret i Excel – i datorn eller i mobilen

När jag fick diagnosen diabetes typ 2 gav syster Karin mig en blodsockermätare och en liten bok där jag skulle skriva in mina mätvärden. Efter någon vecka gick jag över till att logga mina värden i Excel. Excel har jag i datorn och i telefonen. Alltid tillgängligt. Nu efter tre år tänker jag att kanske fler vill använda Excel, så jag har byggt om min snurra så att den säkert passar även dig.


Hämta ett eget exemplar av Diabetes – blodsockervärde.xlsx

Här kan du se skärmbilder

Det är fritt och gratis att använda Diabetes – blodsockervärde.xlsx. Det är också okej att bygga vidare på den. Läs detaljerna nedan.


Diabetes – blodsockervärde

Excelboken innehåller flera flikar du kan bläddra mellan:
Termometer: ”Blodsockertermometer” som visar om värden är bra eller dåliga. Termometerns färger används i månadsflikarna när du registrerar ett värde.
Värde över året: Alla mätningar du gjort över året i ett diagram.
Månad: Varje månad har en egen flik där du registrerar dina värden.
Punktmätningar: Tre flikar för att göra punktmätningar.

Se det som en loggbok för ett blodsockerår. Du fyller i vilken dag i januari du vill påbörja loggningen och hur ofta du ska mäta blodsockervärdet. Dina mätdagar visas i blått.

Första mätdag kan vara vilken dag som helst i januari 2017 till 2031.
Mäta var X dag anger hur ofta du ska mäta. Mätdagar visas i blå färg.

För varje värde du noterar ser du om det ligger inom målvärdet eller om det är högt eller lågt. Färgerna är samma som används i ”blodsockertermometern”. Du kan mäta på mätdagar, eller göra extra mätningar om du vill. Till varje mätning kan du foga anteckningar.

Onsdagen den 19:e var värdet väldigt högt. Jag gjorde därför flera mätningar, dels varje dag, dels två timmar efter lunch, som jag noterat i kommentarerna.

Diagram för översikt
Varje månads värden visas också som ett stapeldiagram på månadsfliken. Hela årets mätningar visas samlat på en egen årsflik.

Punktmätningar
Ibland ville syster Karin att jag skulle göra en serie mätningar inför ett besök. Det betydde att jag skulle mäta före frukost och två timmar efter varje måltid, samt notera vad jag ätit. I Diabetes – blodsockervärde finns stöd för tre punktmätningar. Punktmätningen skriver du sedan enkelt ut på en A4 och tar med dig till din diabetessköterska.

En punktmätning so A4-utskrift

Ladda hem ett eget exemplar av Diabetes – blodsockervärde

Här kan du hämta ditt eget exemplar av filen.

Det är fritt och gratis att använda Diabetes – blodsockervärde.xlsx. Det är också okej att bygga vidare på den. Det finstilta: CC BY-SA 4.0 (Erkännande, Dela lika, Peter Fristedt, Peter Fristedt Konsult AB)

Hämta Excelfil: Diabetes – blodsockervärde.xlsx

Titta på skärmbilder: Här kan du se skärmbilder

Teknikaliteter

Diabetes – blodsockervärde är byggd i Microsoft 365 Excel. Du kan använda den på dator, webbversion och i mobila enheter.

Så länge du mäter från 2017 till 2031 fungerar skottåren (2020, 2024 och 2028).

Alla flikar är låsta för att förhindra oavsiktliga ändringar i funktioner. Om du vill låsa upp en flik högerklickar du på fliken och väljer Ta bort bladets skydd (Unprotect sheet). För att låsa en flik högerklickar du på fliken och väljer Skydda blad (Protect sheet) och klickar på OK.

Ändringslogg
1.0.1, 2020-12-01: Rättat rubrik i blå ruta på fliken termometer i mobilt gränssnitt
1.0, 2020-11-28: Första publika versionen